زازهای پنهان پول

مواضع پیرامون ربا

تاریخ جنگ با خدا

تاریخ جنگ با خدا یکی از مهم‌ترین مواردی که هر حرکت اجتماعی می‌بایست انجام دهد. حفظ و نشر تاریخ آن برهه است. نهضت مردمی ممانعت از جنگ با خدا، به عنوان نهضتی گسترده در کشور برای مبارزه با رباخواری، با جمع‌آوری تاریخ ۴۰ ساله مبارزه با ربا در جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده است تا …

تاریخ جنگ با خدا ادامه »

رازهای پنهان پول

رازهای پنهان پول مایک مالونی، تاجر طلای‌است که این سوال برای او پدید آمده بود که پول چیست؟ و در مسیر پاسخ به این جواب به مواردی می‌رسد که در مستند رازهای پنهان پول به آن اشاره کرده است. او در این مستند تلاش دارد تا با زبانی ساده مراحل پیچیده فرایند تملیک ثروت و …

رازهای پنهان پول ادامه »