کریپتو کارنسی‌ها

کریپتو کارنسی‌ها

بررسی و تحلیل پدیده نوظهور

رمزارزها

 

تمدن غرب اکنون و پس از سده‌ها با ترکیب موضوعات مختلف توانسته راهکارهایی جدید برای آینده خود ترسیم کند؛ گرچه همواره این راهکارها به تقویت نیانجامیده و در برخی موارد حتی مخرب نیز بوده است. در هر رو،‌ این تمدن با تمسک به فلسفه و میراث خود، همواره بر اندیشه‌های پایه اصرار ورزیده و از آن‌ها صیانت کرده است.
اکنون و با ورود یکی دیگر از دست‌آوردهای این تمدن به جمهوری اسلامی ایران، این سوال مجددا مطرح می‌شود که اگر آلوین تافلر در «کلبه دیجیتال» خود صادق بوده و جهان تبدیل به یک «دهکده کوچک» شده است، دیگر ساخت یک «تمدن نوین» چه معنایی دارد؟ و در وجه مقابل، اگر قائل به غربی شدن در ساختارهای جامعه نیستیم و امام خامنه‌ای افقی متفاوت را برای جهان ایرانی – اسلامی ترسیم کرده است؛ جایگاه این پدیده‌ی نامتمرکز جدید در این نقشه کجاست؟ و جمهوری اسلامی ایران باید با چه رویکردی به این پدیده نگاه کند؟

شناسنامه کتاب