اقتصادنا

اقتصادنا اقتصادنا در دو بخش تنظیم شده است؛ بخش نخست آن به طرح، تفسیر و نقد علمی نظام‌های اقتصادی سرمایه داری و کمونیستی پرداخته است و بخش دوم آن به استخراج نظام اقتصادی اسلام و طرح عناصر اصلی آن اختصاص یافته است. شناسنامه کتاب نویسنده: شهید صدر مترجم: محمدکاظم موسوی صفحات: ۴۲۰ حجم: ۱۵.۷ مگابایت …

اقتصادنا ادامه »