اقتصاد اسلامی

جلد دکترین بیع اسناد بالادستی نظام حسن عباسی اسماعیل نژاد مستر پلن اقتصاد

دکترین بیع

دکترین ملی بیع جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۱۴ برای ادراک جایگاه مدل مشخص اقتصادی، در اداره یک سیستم ملی، عنایت و توجه به مبانی اندیشه استراتژیک اقتصادی الزامی است. از این منظر تبیین «پارادایم» به‌عنوان پیش‌شرطی اساسی در تفلسف اقتصادی و سیر تفکر استراتژیک گام نخست و اصلی تلقی می‌شود. از میان چهار پارادایم …

دکترین بیع ادامه »

تأملی در دکترین بیع

تأملی در دکترین بیع به‌عنوان آموزه قرآنی دکترین ملی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برای ادراک جایگاه مدل مشخص اقتصادی، در اداره یک سیستم ملی، عنایت و توجه به مبانی اندیشه استراتژیک اقتصادی الزامی است. از این منظر تبیین «پارادایم» به‌عنوان پیش‌شرطی اساسی در تفلسف اقتصادی و سیر تفکر استراتژیک گام نخست و اصلی تلقی می‌شود. …

تأملی در دکترین بیع ادامه »

اقتصادنا

اقتصادنا اقتصادنا در دو بخش تنظیم شده است؛ بخش نخست آن به طرح، تفسیر و نقد علمی نظام‌های اقتصادی سرمایه داری و کمونیستی پرداخته است و بخش دوم آن به استخراج نظام اقتصادی اسلام و طرح عناصر اصلی آن اختصاص یافته است. شناسنامه کتاب نویسنده: شهید صدر مترجم: محمدکاظم موسوی صفحات: ۴۲۰ حجم: ۱۵.۷ مگابایت …

اقتصادنا ادامه »

خطوط اصلی اقتصاد اسلامی

خطوط اصلی اقتصاد اسلامی در این کتاب مکتب هاى مختلف اقتصادى مورد توجه و نقد و بررسى قرار گرفته و ضعف هاى آن ها در برابر مکتب اقتصادى اسلام تبیین شده است. این کتاب به زبان عربى نیز ترجمه و منتشر شده است. شناسنامه کتاب نویسنده: آیت الله مکارم شیرازی ناشر: انتشارات هدف صفحات: ۱۴۹ …

خطوط اصلی اقتصاد اسلامی ادامه »