روز: اردیبهشت ۲, ۱۳۹۹

چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد​

چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد کتاب چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد با استفاده از تصاویر کارتونی، طنز و داستان، مفاهیم پیچیدهٔ مربوط به رشد اقتصادی و نظام پولی را شرح می‌دهد. نویسندگان کتاب، پیتر شف و آندرو شف مبانی رشد اقتصادی، موارد استفاده از سرمایه، ماهیت ویرانگر وام‌های مصرفی، علل تورم، اهمیت تجارت خارجی، پس‌انداز، …

چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد​ ادامه »

سرمایه داری فردا

سرمایه داری فردا «دستور کاری برای یک اقتصاد نوین» یا همان عبارتی که در ادبیات جدید عرصه‌ی دانشگاهی و فضای روشن‌فکری کشور ما با عنوان «الگوی جای‌گزین اقتصاد» شناخته می‌شود، مفهومی است که دست‌آویز دکتر دیوید کورتن شده است تا بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷ آمریکا را تحلیل کند و راه برون‌رفت از آن را نیز …

سرمایه داری فردا ادامه »

نیکوکاران نابکار

نیکوکاران نابکار این کتاب برنده جوایز «گونار میدال» در سال ۲۰۰۳ و «لئونتیف برای پیشبرد مرزهای تفکر اقتصادی» در سال ۲۰۰۵ شده است.این کتاب در مقابل کتاب «جهان مسطح است» توماس فریدمن و آثار مشابه اقتصاددانان نولیبرال نوشته شده که توصیه ها و نسخه های پیشنهادی شان به کشورهای در حال توسعه در اغلب موارد …

نیکوکاران نابکار ادامه »

سقوط آزاد

سقوط آزاد کتاب «سقوط آزاد بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی» نوشته جوزف استیگلیتز استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا است که به بررسی جنبه‌هایی از نظام اقتصادی حاکم بر جهان، در رویارویی با رکود اقتصادی اخیر اختصاص دارد. موضوع اصلی کتاب بررسی بحران کنونی جهان و شرایط فعلی اقتصاد جهان است. شناسنامه کتاب نویسنده: جوزف استیگلیتز …

سقوط آزاد ادامه »

۲۳ نکته ی مکتوم سرمایه داری

۲۳ نکته ی مکتوم سرمایه داری اقتصاد جهانی از هم پاشیده است. با آن‌که مشوق‌های بی‌سابقه‌ی پولی و بودجه‌ای/ مالیاتی(۱) از تبدیل سقوط مالی سال ۲۰۰۸ به فروپاشیِ کامل اقتصاد جهانی پیشگیری کرده است، سقوط جهانی سال ۲۰۰۸ همچنان دومین بحران بزرگ اقتصادیِ تاریخ پس از «رکود بزرگ» به شمار می‌آید. به هنگام نگارش این …

۲۳ نکته ی مکتوم سرمایه داری ادامه »

تأملی در دکترین بیع

تأملی در دکترین بیع به‌عنوان آموزه قرآنی دکترین ملی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برای ادراک جایگاه مدل مشخص اقتصادی، در اداره یک سیستم ملی، عنایت و توجه به مبانی اندیشه استراتژیک اقتصادی الزامی است. از این منظر تبیین «پارادایم» به‌عنوان پیش‌شرطی اساسی در تفلسف اقتصادی و سیر تفکر استراتژیک گام نخست و اصلی تلقی می‌شود. …

تأملی در دکترین بیع ادامه »