جنگ آشکار

جنگ آشکار بانک چیست؟ چرا نام بانک باید بانک باشد؟ تاریخچه بانک از کجا شروع میشود؟ معنی لغوی بانک چیست؟ و … این ها از جمله سوالاتی است که هر فرد ایرانی ممکن است از خود بپرسد و غالباً هم بی تفاوت به این جواب ها از کنار آن می‌گذرند. جزوه «جنگ آشکار» به بررسی …

جنگ آشکار ادامه »