رازهای پنهان پول

رازهای پنهان پول مایک مالونی، تاجر طلای‌است که این سوال برای او پدید آمده بود که پول چیست؟ و در مسیر پاسخ به این جواب به مواردی می‌رسد که در مستند رازهای پنهان پول به آن اشاره کرده است. او در این مستند تلاش دارد تا با زبانی ساده مراحل پیچیده فرایند تملیک ثروت و …

رازهای پنهان پول ادامه »