بحران در علم اقتصاد

کتاب «بحران در علم اقتصاد ، جنبش علم اقتصاد پسامتعارف: ۶۰۰ روز اول» شرح مفصلی از شکل‌گیری جنبشی علمی علیه اقتصاد متعارف مبتنی بر مکتب نئوکلاسیک است.

شناسنامه کتاب

عضویت
Notify of
guest
۰ Comments
Inline Feedbacks
نمایش کل بحث