خطوط اصلی اقتصاد اسلامی

در این کتاب مکتب هاى مختلف اقتصادى مورد توجه و نقد و بررسى قرار گرفته و ضعف هاى آن ها در برابر مکتب اقتصادى اسلام تبیین شده است. این کتاب به زبان عربى نیز ترجمه و منتشر شده است.

شناسنامه کتاب

عضویت
Notify of
guest
۰ Comments
Inline Feedbacks
نمایش کل بحث