بانکداری ، ربا و قوانین مالی اسلام

این کتاب در ۲۵۵ صفحه به مسائل اقتصادی پرداخته و از دو بخش تشکیل شده است: یک بخش نوشتاری با عنوان «بانکداری و قوانین مالی اسلام» و یازده گفتار تفسیری که به مسئله ربا اختصاص یافته است.

شناسنامه کتاب

عضویت
Notify of
guest
۰ Comments
Inline Feedbacks
نمایش کل بحث