معرفی نهضت

معرفی اجمالی نهضت مردمی ممانعت از جنگ با خدا

نهضت مردمی ممانعت از جنگ با خدا، اکنون به عنوان یک نهضت گسترده و مردمی در سطح کشور مطرح است و هر روز به تعداد کسانی که با این نهضت آشنا می‌شوند افزوده می‌شود. از همین روست که تهیه یک جزوه برای معرفی این نهضت به مسئولین و مردم ضروری به نظر می‌رسید. گرچه تهیه جزوه گزارش‌کار برای مجموعه‌ها و موسسات امری متداول محسوب می‌شود اما به علت «مردمی» بودن این نهضت و گستردگی‌کار این جزوه در اختیار عموم قرار دارد تا با سرعت بیشتری بتوان مسئولین و مردم را نسبت به این نهضت آشنا کرد.

برای آشنایی محتویی با نهضت حتما سری به کتاب «بیان نهضت» بزنید.

شناسنامه کتاب

عضویت
Notify of
guest
۰ Comments
Inline Feedbacks
نمایش کل بحث