اقتصاد به زبان خودمان ۳

نویسنده: جیم استنفورد

اقتصاد مهمتر از آن است که به اقتصاددانان واگذار شود. جیم استنفورد «جیم استنفورد، فردی بینظیر: آموزگاری که زندگی شما را تغییر می دهد. او کتابی نوشته است- هم کاربردی و هم آرمان گرایانه- که توان دگرگون کردن جهان در آن نهفته است.»

عضویت
Notify of
guest
۰ Comments
Inline Feedbacks
نمایش کل بحث