اقتصاد به زبان خودمان ۲

نویسنده: جیم استنفورد

از مقدمه ی نویسنده بر ترجمه ی فارسی کتاب

پیام اصلی این کتاب، به رغم آسان فهمی اش، ریشه های تاریخی و تجربی معتبری دارد. فعالیت تولیدگر بشر- نیروی کارش- تنها شیوه ای است که به منابع حاصل از محیط طبیعی «ارزش» می افزاید. پیشرفت دانش بشری، به ویژه یادگیری استفاده از ابزار در انجام کارها، موجب افزایش قابلیت تولید نیروی کار می شود. اما مالکیت صرف این ابزارها به خودی خود قابلیت تولید ندارد و فقط یک موقعیت اجتماعی محسوب می شود. …ما انسانها، در کنار هم، این ظرفیت و توان را داریم که حتی بیش از نیازهای ضروری تمام ساکنان کره زمین کالا و خدمات تولید کنیم و موجبات مشارکت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همگان را فراهم آوریم. اقتصاد غرف پرست (ارتدکس) تکیه بر اسطوره ی «کمیابی منابع طبیعی» دارد. اگرچه این اعتقاد در خدمت اهداف ایدئولوژیک به خوبی عمل می کند اما در واقعیت قادر به توضیح اوضاع جهان نیست. علت مشقت و سختی هر روزه ی بشر کمیابی منابع نیست بلکه نتیجه ی ناکامی اجتماعی ما در سازمان دهی «کار» به صورتی ست که تمام نیازهای بشری (و نه فقط سود خصوصی!) را برآورده سازد

عضویت
Notify of
guest
۰ Comments
Inline Feedbacks
نمایش کل بحث