اقتصاد به زبان خودمان ۱

نویسنده: جیم استنفورد

از متن کتاب

«جیم استانفورد فرد بی نظیری است: آموزگاری است که زندگی شما را تغییر می دهد. «او کتابی نوشته- هم کاربردی و هم آرمان گرایانه که توان دگرگون کردن جهان در آن نهفته است.» نائومی کلاین- نویسنده کتاب برجسته دکترین شوک هرگز به یک اقتصاددان اعتماد نکنید. شرایط زندگی و کار شما معیار بهتری برای اعتماد است. به دنبال آموختن علم اقتصاد بروید تا بتوانید تشخیص دهید که چه چیز شغل شما را حفظ می کند و چه چیز آن را در معرض تهدید قرار می دهد. جامعه ای را تصور کنید که آدمهای معمولی از علم اقتصاد سر در می آورند، و منافعی را که در پس مسائل اقتصادی وجود دارد تشخیص می دهند. در چنین جامعه ای، افراد- به جای آنکه به اقتصاددانان و اهل فن اعتماد کنند- بیش از پیش قادرند خود تصمیم بگیرند که چه چیز برایشان مناسب تر است- و چنین جامعه ای، دموکراتیک تر خواهد بود.

عضویت
Notify of
guest
۰ Comments
Inline Feedbacks
نمایش کل بحث