خطوط اصلی اقتصاد اسلامی

خطوط اصلی اقتصاد اسلامی در این کتاب مکتب هاى مختلف اقتصادى مورد توجه و نقد و بررسى قرار گرفته و ضعف هاى آن ها در برابر مکتب اقتصادى اسلام تبیین شده است. این کتاب به زبان عربى نیز ترجمه و منتشر شده است. شناسنامه کتاب نویسنده: آیت الله مکارم شیرازی ناشر: انتشارات هدف صفحات: ۱۴۹ …

خطوط اصلی اقتصاد اسلامی ادامه »