حائری شیرازی

پول رایج جهانی و احیای پول اسلام

پول رایج جهانی و احیای پول اسلام آیت‌الله حائری شیرازی یکی از فقیهان معاصر بوده که در زمینه اقتصاد و معیشت نسبت به دیگر علمای حاضر اعلم‌تر بوده و از ژرف‌اندیشی بیشتری در این مورد برخوردار می‌باشند. کتاب فرا روی شما یکی از کتب این شخصیت وارسته است. که پس از صحبت با ناشر محترم …

پول رایج جهانی و احیای پول اسلام ادامه »

در اسلام پول نباید کار کند

در اسلام پول نباید کار کند آیت‌الله حائری شیرازی یکی از فقیهان معاصر بوده که در زمینه اقتصاد و معیشت نسبت به دیگر علمای حاضر اعلم‌تر بوده و از ژرف‌اندیشی بیشتری در این مورد برخوردار می‌باشند. کتاب فرا روی شما یکی از کتب این شخصیت وارسته است. که پس از صحبت با ناشر محترم آن …

در اسلام پول نباید کار کند ادامه »