سقوط آزاد

سقوط آزاد کتاب «سقوط آزاد بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی» نوشته جوزف استیگلیتز استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا است که به بررسی جنبه‌هایی از نظام اقتصادی حاکم بر جهان، در رویارویی با رکود اقتصادی اخیر اختصاص دارد. موضوع اصلی کتاب بررسی بحران کنونی جهان و شرایط فعلی اقتصاد جهان است. شناسنامه کتاب نویسنده: جوزف استیگلیتز …

سقوط آزاد ادامه »