ماه: فروردین ۱۳۹۹

خطوط اصلی اقتصاد اسلامی

خطوط اصلی اقتصاد اسلامی در این کتاب مکتب هاى مختلف اقتصادى مورد توجه و نقد و بررسى قرار گرفته و ضعف هاى آن ها در برابر مکتب اقتصادى اسلام تبیین شده است. این کتاب به زبان عربى نیز ترجمه و منتشر شده است. شناسنامه کتاب نویسنده: آیت الله مکارم شیرازی ناشر: انتشارات هدف صفحات: ۱۴۹ …

خطوط اصلی اقتصاد اسلامی ادامه »

بانکداری ، ربا و قوانین مالی اسلام

بانکداری ، ربا و قوانین مالی اسلام این کتاب در ۲۵۵ صفحه به مسائل اقتصادی پرداخته و از دو بخش تشکیل شده است: یک بخش نوشتاری با عنوان «بانکداری و قوانین مالی اسلام» و یازده گفتار تفسیری که به مسئله ربا اختصاص یافته است. شناسنامه کتاب نویسنده: شهید آیت الله بهشتی ناشر: بنیاد نشر آثار …

بانکداری ، ربا و قوانین مالی اسلام ادامه »