مواضع پیرامون ربا

تاریخ جنگ با خدا

تاریخ جنگ با خدا یکی از مهم‌ترین مواردی که هر حرکت اجتماعی می‌بایست انجام دهد. حفظ و نشر تاریخ آن برهه است. نهضت مردمی ممانعت از جنگ با خدا، به عنوان نهضتی گسترده در کشور برای مبارزه با رباخواری، با جمع‌آوری تاریخ ۴۰ ساله مبارزه با ربا در جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده است تا …

تاریخ جنگ با خدا ادامه »