چه کنیم که ریشه ی ربا در جامعه قطع شود؟

چه کنیم که ریشه ی ربا در جامعه قطع شود؟

چه کنیم که ریشه ی ربا در جامعه قطع شود؟ امام خامنه‌ای در جمع جوانان خراسان شمالی ۲۸ سوال در مورد سبک زندگی در راستای حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی مطرح می‌کنند. که از این میان یک سوال مستقیما به نهضت مردمی ممانعت از جنگ با خدا بر می‌گردد: چه کنیم که ریشه ی …

چه کنیم که ریشه ی ربا در جامعه قطع شود؟ ادامه »