رازهای پنهان پول

رازهای پنهان پول

مایک مالونی، تاجر طلای‌است که این سوال برای او پدید آمده بود که پول چیست؟ و در مسیر پاسخ به این جواب به مواردی می‌رسد که در مستند رازهای پنهان پول به آن اشاره کرده است. او در این مستند تلاش دارد تا با زبانی ساده مراحل پیچیده فرایند تملیک ثروت و کار شما، از طریق «کار کردن پول» که همان ربای کلان است را معرفی کند.

گرچه مایک مالونی کتابی با همین عنوان نیز به رشته تحریر در آورده که در آن به‌صورت علمی و تخصصی به این موضوع پرداخته اما اعضای جنبش ترجیح دادند تا مستند را پیاده و تبدیل به کتاب کنند تا سادگی و همه فهم بودن موضوع حفظ شود. و از مفاهیم پیچیده اقتصادی موجود در کتاب مذکور دوری شود.

موضوع ماهیت پول و خلق پول یکی از موضوعات بنیادی در نظام معیشتی است. از همین روست که استاد حسن عباسی در جلسات ۵۲۱ الی ۵۲۴ کلبه کرامت از این مستند به عنوان ابزار کمک آموزشی در تعلیم خود استفاده کرده‌اند، که برای بررسی عمیق‌تر موضوع شما را به مشاهده این جلسات ارجاع می‌دهیم. امید است با مطالعه این کتاب و مشاهده جلسات مذکور فهم دقیق‌تری از موضوع خلق پول بدون پشتوانه پیدا کنید.

شناسنامه کتاب

عضویت
Notify of
guest
۰ Comments
Inline Feedbacks
نمایش کل بحث