اقتصادنا
ربازدایی
نویسنده: شهید صدر
http://book.reba.ir/?p=94
اقتصادنا در دو بخش تنظیم شده است؛ بخش نخست آن به طرح، تفسیر و نقد علمی نظام‌های اقتصادی سرمایه داری و کمونیستی پرداخته است و بخش دوم آن به استخراج نظام اقتصادی اسلام و طرح عناصر اصلی آن اختصاص یافته است.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of